Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 2

Min skola

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Vi kommer att prata, läsa och skriva om första tiden i skolan / klass 1: Hur känns det att börja i klass 1? Vilka saker finns det i skolan? Vad gör du under lektionstid? Vad gör du under rasten? Hur ser din skolväg ut? (Baserad på Anna-Lena Liss' planering)

1. Första tiden i klass 1

Muntlig interaktion/ produktion: Bildbeskrivning: " Die erste Schulstunde"

Läsförståelse: Text: "Die erste Schulstunde"

Muntlig interaktion/ produktion: Berätta om din första dag på skolan!

Skriftlig produktion: Vilka saker finns det i min skolväska? Det tycker jag om i skolan.... Det tycker jag inte så mycket om... 

 

2. Under lektionen

Muntlig interaktion / produktion: Bildbeskrivning: Vad gör eleverna?

                                                   Vad har du gjort under lektionstid idag?

Skriftlig produktion: skriv verb, till exempel: skriva, läsa, pyssla, måla

 

3. På rasten

Muntlig interaktion / produktion: Vad är din favoritlek på rasten?

Skriftlig produktion: Gör en teckning av din favoritlek,  beskriv leken i hela meningar

                                Skriv en saga i hela meningar till bilderna: "Auf dem Schulhof"

4. Min skolväg

Muntlig interaktion / produktion: Bildbeskrivning: "Auf dem Schulweg"

Läsförståelse: Text: "Auf dem Schulweg"

Skriftlig produktion: Rita din egen skolväg. Beskriv skolvägen i hela miningar. Använd "till höger", till vänster", "rakt fram"

 

Mina Mål:

 

Jag kan

... skriva en saga i hela meningar.

... skriva "skol ord", substantiver och verb

... berätta till en bild                        

... berätta en saga    

... sammanfatta en text               


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Min skola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback