Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

English grade 6

Sverkerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Nu fortsätter vi med det engelska språket. We will meet children from different parts of the World. We also learn moor about Great Britain, Australia, India and the UK. Who is Christopher Columbus? Well, let us find out together.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • formulera dig i tal och skrift genom samtal och ord, meningar och fraser

Centralt innehåll i undervisningen

  • Lyssna och läsa tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Tala och skriva presentationer, meddelanden och korta berättelser.

Så här ska vi arbeta

  • Läsa olika slags texter som används också i so, sv- undervisningen
  • Lära oss om Storbritannien och vilka länder som ingår i kungariket
  • Skriva olika typer av texter som berättande eller återberättande text
  • Samtala i mindre grupper om att återberätta eller beskriva

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i hur aktivt du arbetar på lektionerna. Din förmåga att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. samt din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt med ord och fraser i både presentationer och samtal.

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback