Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5 - 6

Demokrati - Valet 2018

Enångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 september 2018

Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet tas beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de? Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Vilket blev resultatet i riksdagsvalet och kommunvalet 2018? Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under vårt tema.

Mål

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här får du reflektera och diskutera kring innehållet. Du får också lära dig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del. Ibland gör vi övningar där du får träna på att uttrycka din åsikt och lyssna och förstå andras åsikter.

Vi kommer att läsa om regering, riksdag och politiska partier.

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut, därför kommer vi att  prata om hur det går till att fatta beslut. Vi kommer att försöka utveckla klassrådet med hjälp av elevernas kunskaper, idéer.

Vi kommer starta egna partier och hålla valtal inför åk 3-6.

 

Visa din kunskap - Bedömning

 

I slutet av arbetsområdet ska du visa att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring om vad demokrati är, hur riksdag och regering fungerar, hur ett val går till och vad politiska partier är. 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback