Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6 - 8

Läsa skönlitteratur

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Läsning bidrar till att du utvecklar en mängd olika förmågor. Självklart förbättras din läsförståelse och din läshastighet. Du utökar ditt ordförråd och kan på sikt ta till dig mer avancerade texter. Läsningen tränar hjärnan. Det analytiska tänkandet utvecklas samtidigt som språket och läsningen. Att kunna läsa är något som påverkar både uppmärksamheten, minnet och förmågan till ett abstrakt tänkande. Hjärnan skapar inre bilder och omsätter information i form av språk till platser och sammanhang. Hjärnans synapser stimuleras mer än när man kollar film och får bilderna färdiglevererade. Det finns forskning som visar att läsningen minskar stress med upp till 68 procent. I studien som kommer från University of Sussex Reasearch verkar faktiskt läsning funka bättre än att lyssna på musik eller promenera. Läsningen gör dig mer allmänbildad. Genom böcker kan man öva upp den empatiska förmågan att se världen ur andras perspektiv. Man får inblick i andras liv, känslor och tankar men även andra länders förhållanden och hur problem i andra delar av världen uppstår och lösningar på dem. Genom läsningen kan du utforska världen och dig själv på samma gång.

Planering

 

Vecka 38 och 39

Presentera en bok du inte läst

 

Under två veckor har vi nu jobbat med bokpresentationer av böcker ni inte läst. Syftet har varit att du ska lära dig strategier för att snabbt ta reda på vad en ny bok handlar om, för att sedan kunna avgöra om det är en bok för dig eller inte. Ni har dessutom inspirerat varandra och övat er på muntliga (och skriftliga) presentationer. 

 

Vecka 40

Börja läsa en ny bok 

 

Nu ska du hitta en skönlitterär roman att läsa fram till december. Viktigt är att du tar dig tid att hitta en bok du tror kommer att intressera dig. Den ska utmana dig men ändå vara möjlig att läsa klart inom utsatt tid. Fundera kring omfång, textstorlek och språk. För de som har lässvårigheter eller dyslexi går det bra att komplettera med en ljudbok. Då kan man varva läsning med att lyssna, eller läsa och lyssna samtidigt. 

 

Vecka 40 - 49

Läslogg

 

Varje vecka kopierar du och jobbar med den bifogade läsloggen. Du samlar och lämnar in alla läsloggar tillsammans innan jullovet till jenny.maria.birgitta@gmail.com

 

Planera din läsning genom att räkna ut hur många sidor du behöver läsa per vecka för att hinna klart runt vecka 49. Du kommer att behöva läsa regelbundet hemma. Genom att arbeta med loggen tränar du på att reflektera över det du läst och formulera egna tankar kring texten. Det är alltså viktigt att du utvecklar dina svar. 

 

Veckans citat väljer du fritt utifrån något som du tyckte var tankeväckande eller intressant. Det kan handla om både innehåll och språk. 

 

Vecka 49 - 51

Film som bokredovisning

 

Du redovisar din bok genom att spela in en kort film på max 4 min där du presenterar din bok och visar för klassen som ett boktips. 

 

Instruktioner till hur du gör ett boktips!

 

 

Inspirationsfilmer:

 

 

 

 

Varför ska man läsa böcker? 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läslogg
Boktips som film

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback