Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska som andraspråk - Fördel 1

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LAND OCH TILL EN NY SKOLAAtt komma till ett nytt land och att behöva lära sig ett nytt språk kan kännas både spännande men också lite obehagligt och läskigt. Man vill kunna presentera sig, ställa frågor och kunna prata med sina nya klasskompisar och lärare. Efter en tid och med övning kommer du att klara av detta!

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Bygga upp ditt ordförråd och genom detta kunna använda dig av vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.
 • Läsa vardagliga texter och utifrån dem visa att du förstår textens handling/budskap genom att återberätta handlingen samt svara på textfrågor.
 • Läsa, analysera och skriva specifika texttyper.
 • Använda dig av Ipad, olika översättningsprogram och appar samt olika studietekniker för att förstå och lära sig det svenska språket i kombination med modersmålet.
 • Arbeta med grammatikuppgifter som ger dig grundläggande förståelse för svenska språkets tal- och skriftspråk. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 Kap 1

 • Du kommer att få lära dig olika hälsningsfraser samt att kunna presentera dig själv och andra.
 • Du kommer att få samtala om dagar, väder samt berätta om vad du gjorde igår, ska göra idag och i morgon.
 • Du kommer att få skriva en text där du berättar om dig själv/en kompis/en känd person.
 • Du kommer att få lära dig räkneord, ordningstalen 0-20 samt de fyra räknesätten.
 • Du kommer att lära dig veckans dagar och årets månader där du genom den kunskapen kan förstå och tyda almanackan och ditt skolschema.
 • Du kommer att få lära dig grundläggande grammatik som substantiv och pronomen.
 • Du kommer att få läsa en enkel beskrivande text om Sveriges grundskola.
 • Du kommer att få arbeta i olika appar som ex. say hi alfavux, google translate, lexin där syftet är att med stöttning från modersmålet lära dig det svenska språket. 

Kap 2

 • Du kommer att få lära dig frågeord och med hjälp av dessa kunna ställa frågor samt svara på frågor med hjälp av frågeord.
 • Du kommer att få träna på verbformer/processer för att kunna skriva enkla meningar i nutid och dåtid.
 • Du kommer att få öva dig på att säga vad du tycker om och vad du inte tycker om.
 • Du kommer att få lära känna några kändisar och få berätta och göra en enkel presentation om en kändis som betyder något för dig.
 • Du kommer att få lära dig klockan och relatera tid till ditt eget och andras schema.
 • Du kommer att få lära träna dig på att använda pronomen som - vi och ni
 • Du kommer att få lära dig hur pronomen som den-det samt hur frågeorden vilken-vilket-vilka ändras utifrån substantivens artiklar en, ett i singular och plural.
 • Du kommer att få ta del av hur det svenska skolsystemet fungerar på ditt modersmål och utifrån det berätta om ditt hemlands skolsystem. 

Kap 3

Du kommer att få

 • lära dig ord som hör ihop med familj och släkt 
 • lära dig några fler räkneord
 • lära dig ord för länder och språk
 • lära dig att beskriva din familj
 • lära dig att säga din adress, mailadress och ditt telefonnummer
 • Jobba vidare med verb/processer
 • jobba vidare med substantiv i singular och plural/deltagare
 • lära dig hur man använder Genitiv-s  samt orden min/din, mitt/ditt och dina
 • läsa en faktatext dig om kungafamiljen, kungen som statschef och om monarki.

Kap 4

Under lektionerna jobbar du med:

 • att lära dig ord som hör ihop med din egen och andras fritidsintresse. Du kommer också att få skriva en egen text om din fritid.
 • att kunna ta ställning och säga att du tycker om något/tycker inte om något - älskar/hatar samt koppla detta till verb i infinitiv.
 • besöka biblioteket och skaffa ett lånekort.
 • Kunna både den analoga och digitala klockan och koppla specifik tid till ett dygn
 • Kunna läsa av en TV-tablå och föra en diskussion kring vilken kanal, TV-program och vilken tid ett program går.
 • Veta hur en återgivande text är uppbyggd. I arbetet kommer du att få läsa ett recept och analysera dess uppbyggnad. Under textläsningen ska vi också klippa ut stycken/meningar och lägga dem i rätt ordning utefter originalet.
 • Kunna återberätta om vad du gör på morgonen, dagen, kvällen och natten genom att använda sig av de laminerade ordkorten för att sedan sammanfatta dina aktiviteter med hjälp av några av tidsorden.
 • Att läsa av ett diagram
 • Läsa en nyhetsartikel och veta skillnader mellan denna och en blogg.

Grammatik:

 • Substantiv i bestämd och obestämd form
 • Hur adjektiv som liten/stor ändras (kongruensböjs) efter substantivens en/ett/flera
 • Preteritum/dåtid och utifrån de processerna/verben kunna berätta vad du gjorde igår.

Utmaning:

Läsa, analysera samt skriva en återgivande text - en blogg 

FAS 1:

 • Läsa och lära dig vad en blogg är, hur en blogg är uppbyggd och hur andra gör när de skriver en blogg.

FAS 2

 • Gå igenom texternas processer, deltagare, ordföljd samt hur man binder ihop textens slut.

FAS 3

 • Skriva en gemensam återgivande text

FAS 4

 • Skriva en egen återgivande text 

 Kap 5

Under lektionerna jobbar du med att:

 • Du kommer att få träna på att beskriva en persons yttre egenskaper där vi utgår från färger, kroppsdelar, längd och klädesplagg.
 • Du kommer att få träna på att beskriva en persons inre egenskaper och välja olika adjektiv som talar om hur en person ser ut inuti.
 • Sätta ord på och tala om saker du gillar, tycker om och älskar samt vad du saknar och längtar efter. 
 • att göra en dikt av det du tycker om och älskar.
 • Läsa ett utdrag ur Shakespeares Romeo och Julia.
 • Läsa om Astrid Lindgren och hennes böcker. Se ett avsnitt av Pippi Långstrump och visa boken om Bröderna Lejonhjärta samt prata kring bokens handling.
 • Bli expert på Shakespeare och/eller Astrid Lindgren och redovisa genom en powerpoint för klassen.

Grammatik

 • Hans och hennes, genivitform
 • Personliga pronomen i subjekt och objektform

 

Kap 6 - Mitt Land

Under lektionerna jobbar du med:

 • Vi kommer att diskutera kring fördelar och nackdelar med att bo på landet/ i landsbygden och i staden samt koppla detta till prepositionerna i och på. Vi ska också lära oss kring hur man kan bo, olika husformer samt vad olika möbler heter i olika rum. 
 • Vi kommer att prata om olika städer i Sverige och vilka fördelar/nackdelar det kan finnas med att bo just där. Detta kopplas till våra olika väderstreck och om staden/landet ligger norr, söder, väster, öster om ett annat land eller plats.
 • Vi kommer att diskutera avstånd och använda oss av längdenheterna meter, kilometer och mil. För att mäta avstånd använder vi oss av google maps.
 • Träna på att använda adjektiven, stor-större-störst, liten-mindre-minst
 • Jobba med att skriva en gemensam text om en fiktiv person/eller om dig själv hur det var att komma till ett nytt land och vilka anledningar det kan finnas till att man flyttar/flyr.
 • Diskutera om och lyssna på Sveriges olika minoritetsspråk som meankiäli, finska, samiska, roman chib och jiddish. Vi kommer också att lära oss olika begrepp för språk som modersmål, främmande språk och nationalspråk.
 • Diskutera och använda oss av teckenspråket samt titta på hur en teckenspråkstolkare arbetar vid en melodifestival.

Självbiografi - Historiskt återberättande text, Biografi

 • Vi tränar på att läsa, skriva och berätta om andra personer och dig själv genom texttypen - Självbiografi.
 • Bedömningsuppgift:
 • Skriva och berätta om en historiskt känd person - Historiskt återberättande biografi

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Fördel 1 - Kapitel 1
Fördel 1 - Kapitel 2
Fördel 1 - kapitel 3
Fördel 1 - kapitel 4
Fördel 1 - Kap. 5
Fördel 6 - Historiskt återberättande text - Biografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback