Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Fun with english! Åk 4

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Du ska få upptäcka att du är duktig på engelska och att du redan kan en massa engelska. Du har lärt dig via örat,du har hört engelska och kommer ihåg vad du hört.Nu ska du komma vidare och skriva ned det du kan på engelska och utveckla din förmåga att samtala på engelska.Vi använder oss av materialet Happy year 4 Textbook och workbook.

Mål

Du ska lära dig många nya ord och fraser ,så att du vill och vågar prata på engelska. Du ska få samtala med dina kompisar och dramatisera enkla samtal inför klassen.

Så här ska vi jobba

Vi ska läsa,lyssna och tala omkring en ny text i engelskboken,varje vecka. Vi ska fylla på ordförrådet med ytterligare ord,vilka passar in i sammanhanget.Dessa samlar vi ,skriver ner och använder i våra samtal. Show and Tell. Vi tar med saker,eller minnen,vi kan beskriva eller berätta om inför klassen. Vi lär oss presentera oss själva och berätta lite om vad vi tycker om att göra,intressen vi har och framtidsdrömmar. Vi tränar vardagsfraser och vanliga viktiga uttryck. Vi lär oss sånger. Vi lär oss grammatik,där vi är noga med att lägga märke till att regler finns överallt i tal och skrift. Vi skriver text till enkla sketcher. Vi skriver korta berättelser i presens. Vi dramatiserar och illustrerar på engelska.

Detta ska vi bedöma under årskurs 4.

 Hur du följer instruktioner och deltar i samtal på lektionerna. Ta ansvar för din inlärning och göra dina arbeten klara och läsa din läxa så att du kan de nya orden och fraserna och kan tala om texten.Det är viktigt att du förstår de grammatiska övningarna och att du vidareutvecklas och vågar tala och skriva allt mera.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter