Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Terminsplanering HT-2021

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Terminsplanering förskoleklass Gottsta skola Höstterminen 2021

Terminsplanering förskoleklass ht-2021

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·        pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling,

·        skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

·        kommunicera i tal och skrift i olika sammanshang och för skilda syften,

·        skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

·        använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunisera och lösa problem,

·        utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

·        röra på sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. LGR11 reviderad 2016

 

 

 Lgr 11: förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och främja allsidiga kontakter och social gemenskap

 

 Vecka 33, 34 och 35 inskolningsveckor 

 •         Genomgång av regler och rutiner
 •     Namn/gruppstärkande lekar
 •         Värdegrund. Samtala kring och ta del av värderingsövningar.
 •         Skolgårdens område.
 •         Brandövning.

·         

 

Svenska

Vecka 36-51

 • Arbeta med Bornholmsmodellen, Genom läromedlet ”Språklust”.
 • Skriva sitt namn.
 • Träna finmotorik genom olika övningar
 • Alfabetet. Sambandet/ljud-bokstav.
 • Arbeta med läs och skrivriktning.
 • Högläsning, lyssna, tala och återberätta.
 • ”Läsa mellan raderna” vid högläsning.
 • Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket”
 • Arbeta på iPad

 

 

 

Matematik 

Vecka 35-43

Tema 1

 • Siffror,antal 1-5
 • Parbildning.
 • Mönster
 • Klassificering, sortering.
 • Antal, talraden.
 • Fler/färre.
 • Hälften av helhet
 • Tolka enkla koder
 • Matematiska spel
 • Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta matematiken”

 

Vecka 45-51

Tema 2

 • Siffror, antal 6-9 samt siffran 0.
 • Geometriska kroppar.
 • Jämföra vikt
 • Uppdelning av antal
 • Tolka enkla koder

Parallellt med våra teman arbetar eleverna i läroboken ”Mitt i prick matematik”

 

 

 

Idrott och hälsa

·         Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sam­mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

·         Lekar och deras regler.

·         Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

·         Ord och begrepp för och om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

·         Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

 

 

Natur, teknik och samhälle

• Årstiderna

• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanliga förekommande arter

• Demokratiska värderingar

• Trafik

• Traditioner

• Besök på räddningstjänst

• Barnkonventionen

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback