Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Musik från olika genrer och kulturer

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Du ska ta reda på fakta om en valfri musikkultur/musikgenrer.

 

Du ska ta reda på fakta om en valfri musikkultur/musikgenrer.

Prata med dom i klassen så ingen har samma land med samma musikgenrer.

    Gör en faktafilm eller ett bildspel.

I filmen eller bildspelet ska det ingå

 

·        Var och när uppstod musikkulturen / genren.

·        Vad utmärker musiken i denna kulturen/ genren. (Urskilja och identifiera karaktärsdragen)

·        Är den släkt med någon annan musikgenrer.

·        Vilka instrument brukar användas? Är dom akustiska eller elektriska?

·        Förekommer det sång? Vad brukar texterna handla om?

·        Hur upplever du tempot? Brukar musiken gå långsamt eller snabbt?

·        Brukar folk dansa till musiken?

·        Brukar musiken användas vid några högtider berätta!

·        Vilka brukar lyssna på musiken?

·        Berätta om några artister som spelar musiken från din musikgenrer lägg till bilder på artisterna och Youtubeklipp när dom sjunger och spelar.

·        Skriv några egna tankar om vad du tycker om musiken/ genren du valt.

 

·         Vi bestämmer tillsammans vilken vecka arbetet ska redovisas och hur det ska gå till.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Musik från olika genrer och kulturer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback