Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F

Handbok för superhjältar

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 oktober 2021

Värdegrundsarbete Ordförståelse Läsförståelse

Utifrån böckerna Handbok för superhjältar kommer vi arbeta med värdegrunden som tema samt läsförståelse.

Vi läser boken och arbetar vidare med konkreta övningar och diskusionssövningar som knyter an till elevernas vardag i det berättelsen tar upp: mobbing, utanförskap och kamratskap.

Det kommer ställas frågor utan givna svar, där vi vill väcka elevernas egna tankar och i klassen göra reflektioner tillsammans.

Metoder som kan komma att användas är EPA (eleven funderar, diskuterar i par och sedan alla tillsammans).

Svåra ord och uttryck samt textkopplingar kommer vi att arbeta med i våra mentorsgrupper.

Målet med temat är att eleverna ska träna vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati, trygghet och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback