Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

magnetism och ellära

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Magnetism finns överallt i vår omgivning. Det finns magnetlås som håller luckor och dörrar stängda. Betalkort har magnetremsor och i datorernas hårddiskar finns det magneter, samtidigt som stora magneter kan lyfta tunga saker på skroten. Så vad är magnetism egentligen och hur fungera den? Med hjälp av elektricitet kan vi få det mesta att hända. Det lyser upp hemmen, värmer maten och gör så att vi kan använda våra datorer. Idag är det svårt att tänka sig ett liv utan elektricitet. Så vad är elektricitet?

Ämnesspecifik förmåga 

Använda kunskaper i fysiken för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Centralt innehåll

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektriskutrustning, till exempel i ficklampor.

 Magneter egenskaper och användning i hemmet och samhället.

 Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världsbilden.

 Enkla och systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Begrepp/språkliga mål

Statisk elektricitet, elektricitet, batteri, minuspol (-), plus (+), elektrisk ström, strömkrets, elektromagnet, strömbrytare, strömavbrott, strömkälla, nordpol, sydpol, kompass, magnetfält, ström, järnatom, permanent-magnet, elektron (-), proton (+), atom, elektrisk spänning (v).   

Kunskapskrav (för år 6)

Kunskapskraven är för betygen E år 6 i ämnet fysik. 

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidra till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

 I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud, och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

 Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. 

Bedömning

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna berätta om magnetism och elektricitet.

Du kan ge exempel på vilka ämnen som är magnetiska och vilka som är ledande.

Du kan resonera kring hur magnetism och elektricitet påverkar vårt liv idag.

Du har kännedom om några historiska upptäckter.

 

Arbetsområdet avslutas med ett prov i vecka 46.

Undervisning

Vi kommer att arbeta i häftet "vi lär oss om magnetism och ellära" vi kommer också använda oss av "Boken om fysik och kemi" och titta på de filmer som är länkade nedan. Vi ska också utföra experiment och skriva laborationsrapporter och kopplingsscheman. Vi kommer även att diskutera och resonera kring den fakta som vi lärt oss och den kunskap som vi kan ta del av genom våra experiment. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov vecka 46. 

 

 

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7114

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7426

https://urskola.se/Produkter/194814-Gigantiska-experiment-Magnetexpressen

https://urskola.se/Produkter/195362-Testa-Magneter

https://urskola.se/Produkter/195368-Testa-Statisk-elektricitet

https://www.ne.se/play/ur/program/195368

 

Extra:

https://www.youtube.com/watch?v=Db-XN4MJgYM

https://www.youtube.com/watch?v=53vdpvnSD64

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vi lär oss om magnetism och ellära

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback