Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Höga och låga skatter

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

I samarbete med SO:n, så skriver ni en argumenterande text om höga och låga skatter.

I svenskan ska vi öva på att skriva olika sorters texter. Tillsammans med SO:n övar vi på den argumenterande texten. 

Du kommer att få lära dig en struktur "Five-paragraph-system" och grunderna i argumentation. 

Vi förbereder uppgiften med genomgångar och sedan skriver du din text under en lektion. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen
Höga och låga skatter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback