Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

5

Europa åk 5-6

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få läsa och lära dig om världsdelen Europa:

 • olika naturtyper i Europa
 • berg, floder och slätter i Europa
 • vad länder och städer i Europa heter och var de ligger
 • hur du kan jämföra olika länder bl a med hjälp av tabeller, kartor och fakta
 • processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du att få:

 • arbeta med olika läromedel 
 • arbeta med ett speciellt land som du själv väljer
 • delta i genomgångar
 • titta på film
 • arbeta på egen hand samt i grupp.
 • dokumentera med text och bild.

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt punkterna i matrisen. Bedömningen görs under lektionerna samt vid redovisning av ett land du valt. 


Läroplanskopplingar

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geografi Europa- bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback