Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matteborgen 6A del1

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2023

I ämnet matematik arbetar vi på många olika sätt för att nå läroplanens mål. Ett av sätten är att arbeta med matteboken, Matteborgen, som vi använder som bas i arbetet.

Till eleverna

Målet med arbetet är att kunna:

 • vad som menas med decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division
 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatt på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • resonera kring olika moment och räknestrategier, både i storgrupp och i par. När vi arbetar med Matteborgen kommer arbetet alltid bygga på det matematiska samtalet. Vår tanke är att resonemang kring olika moment och räknestrategier, både i stor grupp och mellan elever, ska utgöra en central del. Det matematiska samtalet är nödvändigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. 
 • arbeta enskilt med uppgifter i boken och i detta arbetet får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder.
 • arbeta med uppgifter från boken i grupp eller par
 • arbeta med att systematiskt utveckla strategier för att lösa matematiska problem i olika svårighetsgrad
 • arbeta digitalt

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • redogöra för dina lösningar skriftligt i mattehäfte eller vid diagnos och provtillfälle
 • muntligt redogöra för dina lösningar
 • argumentera för din lösning i par- eller gruppdiskussioner
 • visa skriftligt och muntligt hur du kan förbättra dina lösningar genom att lyssna på alternativa lösningar som någon har presenterat för dig.

 

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.
 • arbeta med att systematiskt utveckla strategier för att lösa matematiska problem i olika svårighetsgrad
 • digitalt
 • med diagnoser eller prov  

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback