Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Slottan år 2 SO Samhällsfunktioner och yrken

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

I det här arbetsområdet lär vi oss mer om olika samhällsfunktioner och yrken. Vi bjuder in föräldrar att berätta om sina yrken. Vi beställer tidningar som eleverna får undersöka.

Syfte

I det här arbetsområdet får eleverna veta mer om några centrala samhällsfunktioner, samt lära sig mer om olika yrken.

 

Mål

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven ska känna till vilka slags pengar vi har i Sverige.

Eleven ska kunna skilja på kontanter, kontokort och kreditkort.

Eleven ska kunna reflektera över vad pengarna i en familj ska räcka till.

Eleven ska kunna namnge några viktiga samhällsfunktioner (t ex skola, sjukvård, räddningstjänst).

Eleven ska berätta och reflektera om några yrken i samhället.

Eleven ska känna till begrepp som kommun, landsting, skatt, politiker och demokrati.

Eleven ska kunna ta del av enkel information i olika medier.

 

Förmågor eleverna tränar på:  reflektera, argumentera och analysera kring olika samhällsfrågor.

 

Undervisningen

I grupper diskuterar, analyserar och argumenterar eleverna vad som behövs för att människor ska leva bra i ett samhälle/en stad.

Vi läser texter och ser på filmer som handlar om olika samhällsfunktioner och yrken.

Vi går i genom ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra.

Vi bjuder in föräldrar att berätta om sina yrken.

Vi lyssnar, återberättar och reflekterarar över olika yrken som vuxna/föräldrar berättar om.

Vi skriver faktatexter om yrken.

Vi använder oss av tidningar för att lära oss skilja på nyheter, information och reklam.

Vi ser på Lilla Aktuellt varje vecka och svarar på nutidsfrågor.

 

Begrepp som eleverna arbetar med i arbetsområdet: samhället, skatt, kommun, landsting, politiker, parti, demokrati, val, rösträtt, reklam, information, nyhet, rubrik, yrke, journalist, fotograf, valuta, kontanter, kreditkort, swish, reningsverk, avfall och avlopp.

SvA-elever får extra genomgång av dessa begrepp inför arbetsområdet.

 

Bedömning

Eleverna bedömer sig själva i ett självbedömningsdokument.

Eleverna bedöms i både muntliga och skriftliga uppgifter.

 


Läroplanskopplingar

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback