Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Religionskunskap 1

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Välkommen till religionskunskap 1! Kursen syftar till att du breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Undervisningen ska leda till att du utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. Du ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.

Länkar:

Material


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religionskunskap 1
Uppgifter
Egen religion.
Naturreligioner
Synen på kärlek och sex i världsreligionerna.

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback