Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3 Ht 2018

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Kilometertjocka isberg rör sig över landskapen och formar bergen. Vår historia är fylld med spännande händelser!

Syfte

Att utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden - den senaste istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Mål

Du ska kunna:

- ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan
- beskriva hur olika redskap och verktyg har utvecklats
- beskriva forntida spår i naturen

- göra enkla jämförelser mellan tidsperioderna
- beskriva forntiden med egna ord och bilder

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden 

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- göra jämförelser mellan de olika tidperioderna under forntiden
- läsa och förstå texter som handlar om forntiden
- använda tidslinjen och olika tidsbegrepp
- skriva egna faktatexter med tydlig struktur

Arbetssätt

Du kommer bl.a. att:

- på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
- skriva faktatexter inom ämnesområdet.
- illustrera dina texter
- få se filmer


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback