Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Planeringsmall för Söderhamns kommuns förskolor

Lillbergets förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

 

Syfte : Vi lever en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan har fått en  ny läroplan 2018 och där ingår digitalkompetens, att använda digitala verktyg i arbetet med barnen. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva i ett mordernt samhälle.

Mål: 

Vi vill väcka barnens intresse för och delaktighet i användandet av olika digitala verktyg.De ska få ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. De ska få möjlighet att prova olika tekniska instrument.

 

Målet når vi genom att: Vi pedagoger

Väcker barnens intresse och delaktighet i användandet av digitala verktyg. 

Har en medveten tanke med de appar barnen har tillgång till.

Ger barnen likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens.

Stödjer och utmanar barnens tänkande och lärande.

Bidrar till barnen utvecklar förståelse för digitalisering de möter i vardagen.

Uppmuntrar barnen att dokumentera genom bilder och film.

Vi visar på olika digitala verktyg. 

Undervisar med en medforskande och tillåtande tanke i ord och handling.

Undervisar i programmering/kodning med hela gruppen i samling och lek. Barnen får vara robotar och ges olika kommando att utföra själva eller med en ”robot”. 

Vi har en tamagotchi på Ipaden som vi gemensamt tar hand om.

Målkreterier: Hur ser det ut när vi nått målet

När barnen samtalar och diskuterar naturligt i vardagen kring det.

Barnen har fått kunskap i fotografering/ filmning

Barnen har lärt sig nya begrepp

Barnen har en inblick i hur viss teknik är programmerad

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter