Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska år 4 What's up? Unit 1/6

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Vi kommer under den första delen av höstterminen att jobba med Unit 1 i boken What's up? Du kommer att få lära dig att presentera dig och närstående samt att inleda och avsluta ett enkelt samtal med en främmande person.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Vi lär oss samt befäster hälsningsfraser, att presentera sig själv och närstående vid namn, ålder och var man kommer ifrån samt tillhörande frågor, räkneorden 1 - 50. Vi lär oss skilja på am, is och are samt my, your his och her.

Du ska
  • kunna räkna från 1 - 50
  • kunna fraserna "What's you name?" samt svara "My name's ..." 
  • kunna fraserna "How old are you?" samt svara "I'm ... years old."
  • kunna fraserna "What's his/her name?" samt svara "His/her name is ..."
  • kunna fraserna "Where are you from?" samt svara "I'm from ..."
  • kunna använda sig av verbet be i presens (am, is, are)
  • kunna några enkla hälsningsfraser
  • kunna några enkla avslutningsfraser

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter från Textbook, göra konversationsövningar i par som anknyter till texten och tillhörande grammatik, lyssna på talad engelska, formulera sig i skrift i vardagligt språk och grammatiska övningar samt jobba med diverse tal- och hörövningar.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom läxförhör, skrivövningar, samtal i klassen, konversationsövningar samt ett prov efter arbetsområdets slut.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback