Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild årskurs 2

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Mål

  • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
  • Du ska prova olika tekniker och metoder.
  • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
  • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.

Förmågor och kunskapskrav

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisning

  • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
  • Vi kommer att arbeta med färglära.
  • Vi kommer att arbeta med olika material.
  • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, ex sagobilder.
  • Vi kommer att berätta och skriva om egna och andras bilder.

 

Bedömning

Se matris.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen
Bild år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter