Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Demokrati och val

Bjursåsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Vad menas med demokrati? Vad innebär motsatsen, diktatur? Hur går det till i olika val. Vad är en kommun, landsting och riksdagsval? Det är några frågor som vi ska hitta svar på under det här arbetsområdet.

Syfte med arbetsområdet.

Ur Lgr 11 - läroplanen.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör.

Från Lgr 11- läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa ur och arbeta i Puls Samhällskunskap. Vi kommer att arbeta enskilt, i par eller i grupp med olika uppgifter. Vi kommer att se korta filmer.

Vi skriver insändare riktade till kommunens politiker med våra önskningar om förändringar i Tärnsjö samhälle och skola.

Det vi läser och ser diskuterar vi i par, i grupp eller i helklass.

Det här bedömer jag.

Jag bedömer hur du kan föra resonemang om hur demokratiska värden och principer hör ihop med vår vardag i skolan.

Jag bedömer hur du kan från ett givet exempel resonera om hur  personer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.

Jag bedömer hur du kan resonera om vad som kan begränsa människors möjligheter att påverka.

Jag bedömer din förmåga att tillsammans med andra formulera insändare till en tidning.

Arbetstid för området.

Vi arbetar främst med området under veckorna 36-39.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Demokrati och val
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback