Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

F - 3

NO, fysik kemi åk 3

Växthusets skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Naturorienterande ämnen (NO) innefattar ämnena biologi, kemi och fysik för årskurs 1-3.

Syfte som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Läs kopplingar till läroplanen under syfte

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet skall du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

  • redogöra om vattnets olika former och övergångar mellan dessa
  • luftens grundläggande egenskaper
  • enkla lösningar och blandningar
  • tyngdkraft och friktion
  • balans, tyngdpunkt och jämvikt
  • reflektera om myter och berättelser om äldre tiders naturvetenskap.

 

 

Undervisning

Du kommer att få

  • göra enkla undersökningar och ställa hypoteser
  • experiment, ute och inne
  • läsa fakta och samtala om de olika områden
  • titta på faktafilmer

 

 

Bedömning

Du ska delta  aktivt i lektioner, experiment och diskussioner

Redovisa muntligt och skriftligt


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback