Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö 7A Kartor och klimat

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om kartan och hur man kan använda den som informationskälla. Du ska även få lära dig lite om klimatet och klimatförändringar och hur de påverkar människor i olika delar av världen. Vi ska även jobba lite med namngeografi och du kommer att få i uppdrag att lära dig var olika länder ligger i världen.

 

Lgr11

Förklaring

Namn och läge på världsdelarnas största länder.

- Seterra: Världen: De 30 största länderna

 

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel

om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

- Att kunna tolka topografiska och tematiska kartor, satellitbilder och klimatdiagram.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

- Kunna använda de begrepp som är kopplade till området, se separat lista.

 Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 

- Kunna namnen och positionerna på de olika klimatzonerna samt vad som kännetecknar dem.

- Kunna förklara hur högtryck och lågtryck uppstår.

- Förstå vilken betydelse som havet och atmosfären har för vilket klimat och väder som olika platser får.

- Kunna säga något om hur klimatet påverkar människors vardagsliv på olika platser.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna

kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 

- Kunna förklara den förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

- Kunna ge några exempel på vad dessa förändringar kan innebära för olika platser på jordklotet.

- Kunna resonera kring hur vi kan arbeta med att minska den förstärkta växthuseffekten.

 

 

 

 

Planering

 

Vecka

Tisdag (L)

Tisdag (K)

Torsdag (L)

Hemma

40

Intro.

Genomgång: Kartor och kartprojektioner

Läs/Lyssna på Digilär/Geografi/

Studera geografi/

Kartan

 

 

Gör uppgift 3 i Digilär/Geografi/

Studera geografi/

Kartan

 

Arbete med karthäfte.

Läs/Lyssna på Digilär/Geografi/

Studera geografi/

Kartan

Plugga begreppen.

Öva på Seterra.

41

Genomgång: Klimatzoner och vegetationstyper.

Läs/Lyssna på Digilär/Naturens livsmiljöer/Jordens vegetationszoner

Arbete med uppgift 3 i Digilär/Naturens livsmiljöer/Jordens vegetationszoner

Genomgång: Klimat och väder.

Arbete med karthäfte.

Läs/Lyssna på Digilär/Naturens livsmiljöer/Jordens vegetationszoner

Plugga begreppen. Öva Seterra.

42

Genomgång: Väder-vindar

Arbete med klimatdiagram.

Läxförhör: Seterra

Genomgång: Växthuseffekten

Läs/Lyssna på Digilär/Geografi

/Naturens livsmiljöer/

Klimatet

Läs/Lyssna på Digilär/Geografi/

Naturens livsmiljöer/

Klimatet

Plugga begreppen.

Öva på Seterra.

43

Gör uppgift 3 och 6 i Digilär/Geografi

/Naturens livsmiljöer/

Klimatet

 

Parövning: Gruppera begrepp och förklara samband

Skriftligt prov

 

Läs/Lyssna igenom alla tidigare kapitel i DIgilär

Plugga på begreppen.

 

 

 

 

 

 

Material

 

 

 

Digilär/Geografi/Studera geografi/Kartan

 

Digilär/Naturens livsmiljöer/Jordens vegetationszoner

 

Digilär/Geografi/Naturens livsmiljöer/Klimatet

 

https://online.seterra.com/sv/vgp/3154

 

(Här övar du på världens 30 största länder efter befolkning)

 

http://www.youtube.com/watch?v=t7EGqKIQxTM (flippad genomgång med de grundläggande begreppen)

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gohEDjilK0 (Kartor som ljuger)

 

 

 

 

 

Begrepp

 

 

 

Ekvatorn

Breddgrad med värdet 0 i koordinatsystemet. Delar jordklotet i norra och södra halvklotet.

Nollmeridianen

Längdgrad med värdet 0 i koordinatsystemet. Går genom Greenwich utanför London.

Polcirkel

Breddgrad med värdet 90°.

Longitud

Annat ord för längdgrad.

Latitud

Annat ord för breddgrad.

Kräftans vändkrets

Streckad linje norr om ekvatorn. Utgör den nordliga gränsen för var solen kan stå i zenit.

Stenbockens vändkrets

Streckad linje söder om ekvatorn. Utgör den sydliga gränsen för var solen kan stå i zenit.

Zenit

När solen står rakt ovanför en på himlen så att det inte blir någon skugga.

Klimat

Medeltemperatur och medelnederbörd.

Klimatzon

Större område med liknande klimat. Det finns 4 klimatzoner.

Medeltemperatur

Temperaturen mätt över ett flertal år eller mer. Alla temperaturer/antalet mättillfällen.

Medelnederbörd

Nederbörden mätt över ett flertal år eller mer. All uppmätt nederbörd/antalet mättillfällen.

Polarzonen

Den nordligaste och sydligaste klimatzonen. Medeltemperatur på 0 eller under. Permafrost.

Tempererade zonen

En klimatzon som kännetecknas av tydliga årstider. Delas in i en kalltempererad och en varmtempererad del.

Subtropiska zonen

En klimatzon som kännetecknas av medelhavsklimat eller stäpp- och ökenklimat.

Tropiska zonen

Den varmaste klimatzonen. Ligger runt ekvatorn. Medeltemperatur på 20-30 grader året om.

Biom

Ett annat ord för vegetationstyp.

Permafrost

När marken är frusen året om. Det är bara det översta lagret som kan tina upp på sommaren.

Tundra

En vegetationstyp som kännetecknas av låg och gles vegetation. Inga träd. Finns i polarzonen.

Barrskog

Vegetationstyp som finns i kalltempererade delen av den tempererade zonen. Barrträd som är gröna året om. Vanligaste växtligheten i norra Sverige.

Lövskog

Vegetationstyp som finns i den varmtempererade delen av den tempererade zonen. Lövträd som tappar sina blad på vintern. Vanligaste växtligheten i södra Sverige.

Macchia

Medelhavsvegetation. Fetbladiga växter eller växter med vaxartade blad, t.ex. olivträd, palmer etc. Finns i den subtropiska zonen.

Stäpp

En vegetationstyp med gräs och låga buskar som typiska kännetecken, Finns i den subtropiska zonen.

Savann

En vegetationstyp som kännetecknas av grässlätter med enstaka träd. Finns i den tropiska zonen.

Regnskog

Tät och artrik vegetation, en djungel av lövträd och andra växter. Det regnar varje dag i en regnskog.

Öken

Mycket torrt område med liten nederbörd och hög avdunstning. Stora temperaturskillnader mellan natt och dag.

Växthuseffekt

När växthusgaser i atmosfären hindrar en del av solens strålar från att reflekteras ut i rymden. Detta leder till att medeltemperaturen stiger.

Global uppvärmning

Att jordens medeltemperatur ökar.

Ozonlager

Ett lager i atmosfären som skyddar jorden från solens skadliga UV-strålning. Man kan likna det vid ett slags filter.

Kustklimat

Kännetecknas av milda vintrar och svala somrar. Detta beror på att havet värms upp och kyls ned långsamt.

Inlandsklimat

Kännetecknas av kalla vintrar och varma somrar. Detta beror på att det ånga avståndet till havet gör att klimatet blir mer extremt.

Monsun

En vind som påverkas av att hög- och lågtrycken

flyttas under årets gång och detta innebär att vindarna blåser från sydväst på sommaren och från norr på vintern. Monsun betyder årstidsvindar.

Regnperiod

Period på året då större delen av årsnederbörden faller. Förekommer i den tropiska och den subtropiska zonen.

Torrperiod

Period på året då nästan ingen nederbörd faller. Förekommer i den tropiska och subtropiska zonen.

Passadvindar

En ständig vind som blåser mellan från ekvatorn och mot 30° N eller 30° S.

Orkan

Ett kraftigt oväder. Ett större lågtryck där medelvindhastigheten 32.7 m/s. Bildas över Atlanten.

Cyklon

En tropisk orkan. Bildas över varma hav. Bildas över Indiska oceanen.

Tyfon

Samma som en cyklon, men denna bildas över nordöstra delen av Stilla Havet.

Tromb

En virvelvind. En tornado är ett exempel på en extremt stor virvelvind.

El Niño

Ett väderfenomen som uppstår med tre till sju års mellanrum. Det beror på att ytvattnet i östra delen av Stilla havet blir varmare än normalt. Det påverkar Australien och Oceanien samt Ecuador, Chile och Peru på Sydamerikas västkust.

Nederbörd

Nederbörd är vatten som kommer från molnen i form av regn, snö eller hagel.

Konvektiv nederbörd

Fuktig luft stiger och avkyls, nederbörd faller.

Orografisk nederbörd

Vindar från havet för med sig fuktig luft in över land och den tvingas att stiga vid t.ex. en bergskedja. Den fuktiga luften kyls av och nederbörd faller.

Frontnederbörd

En varmfront och en kallfront möts. Den varma luften tvingas stiga eftersom den kalla luften väger mer. När den stiger kyls den av och nederbörd faller.

Lågtryck

Kall luft vid jordytan värms upp och börjar stiga. Lufttrycket vid jordytan sjunker, det blir ett lågt tryck.

Högtryck

Varm luft på hög höjd kyls av och sjunker ned mot jordytan. Lufttrycket vid jordytan stiger, det blir ett högt tryck.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter
Föreläsningsanteckningar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback