Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Ekonomi åk 6

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Inom de kommande veckorna ska ni arbeta med ekonomi och få ta reda på hur pengar påverkar vårt vardagliga liv. Varifrån kommer Sveriges pengar och hur används de?

Arbetsområdet

Ni kommer att få ta reda på vad det ekonomiska kretsloppet är och hur det fungerar samt på vilka sätt exempelvis en höjd eller sänkt skatt kan påverka Sveriges ekonomi. Vi kommer även prata om välfärd och fattigdom - vad menas med att vara fattig och hur kan det se ut?

Området pågår v. 40-43.

Arbetssätt

Ni kommer att få arbeta med film och texter samt arbeta med viktiga begrepp inom ekonomi.

Examination

Vecka 43 avslutas arbetsområdet med ett skriftligt förhör.

Några viktiga begrepp

Ränta, lån, lön, konjunktur, inflation, pengar, skatt, valuta, ekonomiskt kretslopp.

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - ekonomi, åk 6
Uppgifter
Här kommer kungen
Quizlet-länk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback