Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi:Sverige

Brattebergsskolan F-6, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Efter vårt korta tema med kartkunskap fortsätter vi nu vårt geografiarbete genom att lära oss mer om Sverige.

Arbetssätt 

Vi kommer att:

-titta på ”Geografens testamente” och låta dessa avsnitt styra vår kunskapsinhämtning.

- läsa gemensamt ur boken ”Geografi-Utkik”.

- arbeta i grupp eller enskilt med arbetsblad.

-träna namngeografi på Seterra.

- skapa en gemensam Sverigekarta.

- Skriva om landskap och presentera muntligt

Innehåll

Vi kommer att lära oss om:

-de stora sjöarna

-de stora slätterna

-de djupa skogarna

-den långa kusten

-de stora öarna

-de höga fjällen

-de tusentals öarna

-de stora städerna

-Sveriges landskap

- samband mellan människan och naturen 

- skillnad på natur- och kulturlandskap, diskutera naturresurser och hur befolkningen är fördelad

-  hur man hämtar information från olika kartor.

använda geografiska begrepp

Bedömning

 Vi bedömer:

  • Delaktighet i klassrumsdiskussioner
  • Delaktighet i praktiska övningar
  • Det egna arbetet
  • Vi kommer också att ha någon form av skriftligt prov samt en muntlig redovisning

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter