Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik - Kommunikation och informationsteknik

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Kapitel 3 Teknikboken

I kapitel 3 behandlas kommunikationsteknik och informationsteknik. 

Vi börjar med en diskussion människa och teknik. Fördelar och nackdelar med att vara uppkopplade 24/7. Internet of Things (IoT). Är all teknikutveckling enbart av godo?

Därefter repetera fysik med våglängd, frekvens och elektromagnetiskt spektrum. 

Vad är ljud? Varför hör vi? Detta som en inledning till kommunikation. 

Enkel respektive dubbelriktad kommunikation.

Analoga respektive digitala signaler och A/D omvandling

Binära talsystemet, ASCII-tabell och hur omvandlas tecken och signaler.

Prefix repetition.

Diskussion vad skillnader och likheter mellan apparat, maskin, robot och dator.

Vad ingår i en dator? 

Bredband - fast och mobilt.

Hur vet datapaketen vart de skall? start och stoppbit samt TCP/IP-protokollet

Nätverk grunderna med LAN

Datasäkerhet och risken för attacker

Hur fungerar ett mobilsamtal?

Inledning till programmering

Laboration microbit

 


Läroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter