Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Huvudräkning och räkneflyt

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Huvudräkning behövs för att få räkneflyt. Kan vi snabbt räkna ut något i huvudet kan vi lägga mer av tiden på att förstå uppgifterna i matteboken.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Eleven ska förstå grundläggande matematiska begrepp och deras användbarhet. 
  • Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.


För att träna dessa förmågor behöver du kunna:
- Läsa, förstå och tolka problem och kunna använda räknemetoder för att lösa dessa.
- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, överslagsräkning och huvudräkning.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

  • Resultat från Diamanttester (Skolverkets bedömningsmaterial) AG 2 t.o.m AG 7.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar i skolan korta stunder flera gånger i veckan samt genom att träna hemma (matteläxa 1 gång i veckan).

 

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback