Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Pedagogisk planering

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

I ämnet Idrott & hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka moment vi kommer att arbeta under höstterminen.

Pedagogisk planering Ht

 

Förmåga/or att utveckla

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • genomföra och anpassa utevistelser efter olika förhållanden och miljöer

Centralt innehåll

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. 
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

 

Kunskapskrav:

 

 •  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. 
 •  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden

Du kommer att få undervisning om...

 • Bollspel, nätspel och lek
 • Kondition
 • Styrka
 • Dans
 • Ledarskap
 • Samarbete
 •  

I undervisningen kommer vi att...

 

 • Bollspel /nätspel och lek - Genom att prova på och aktivt delta i de bollspel som presenteras under terminen
 • KonditionGenom att delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina äldre resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan påverka den 
 • StyrkaGenom att aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den
 • DansGenom att aktivt delta under dansperioden samt att komma med egna idéer och förslag
 • SamarbeteGenom att samarbeta med klasskamrater inom samtliga idrottsaktiviteter under hela terminen

Så här blir du bedömd

 I min bedömning tittar jag på följande: 

 • Elevens förmåga att anpassa och variera sina rörelser till olika aktiviteter
 • Elevens förmåga att anpassa och variera sina rörelser till musik.
 • Elevens förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö  

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback