Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Statistik åk 7 Ht- 2018

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Statistik

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Kunskapsmatrisen

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här

kap 1 sid 6-35

begrepp sid 34

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Begreppstest Statistik
Kapiteltest Statistik sid 29
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback