Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 9

Ordklasser

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Vi repeterar ordklasser.

Tidsperiod 

Vecka 39-40

Så här kommer vi att arbeta: 

Genomgångar och övningar.

Materialet är ett stencilhäfte och extra träning finns på www.elevspel.se

Vi avslutar arbetsområdet med ett test för att se vad vi lärt oss (se prov och läxkalendern)


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter