Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Kimatförändringar - hållbar utveckling

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Det finns bara en jord och planeten jordens resurser är inte obegränsade. Det finns bara en mängd vatten, mark, energi och mineraler. För att resurserna ska räcka idag och till alla kommande generationer måste vi hushålla med dem. Målet är att jordens resurser ska återanvändas eller återvinnas i ett evigt kretslopp –i framtiden ska det inte finnas några sopor alls! I framtiden måste också jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt mellan olika länder. Vi ska sträva mot en hållbar utveckling, en utveckling där vi är varsamma med jordens resurser och där de fördelas rättvist mellan världens invånare. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilde individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå. Vad får klimatförändringarna för konsekvenser?

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområden mellan veckorna 40 - 45

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar med diskussioner, filmklipp.

Du ska lämna in två olika uppgifter (se uppgifter). Uppgifterna ska skrivas på dator.

Vi kommer att jobba med en analysmodell kring klimathotet.

Bedömnig

  • Under lektionsövningar
  • Inlämninsuppgift 1 "Hållbar utveckling"
  • Inlämningsuppgift 2 "Artikel - referat om hållbar utveckling"
  • Seterra (uppgift 3)

Inlämning

Inlämningsuppgift 1 och 2 lämnas in vecka 43.

Seterra (namngeografi) redovisas vecka 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter
Uppgift 2 artikel
Uppgift 1 Hållbar utveckling
uppgift 1
Uppgift 3 Seterra
Uppgift 3 Seterra
Seterra uppgift 3
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Uppgift 1 klimatförändringar hållbar utveckling
Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Uppgift 1 klimatförändringar hållbar utveckling
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Uppgift 1 hållbar utveckling klimatförändringar
Uppgift 3 Seterra
Uppgift 3 seterra
Seterra
Klimatförändringar Hållbar utveckling uppgift 1
Uppgift 2 artikel hållbar utveckling
Seterra vecka 45