Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Planering Idrott & Hälsa

Thorildsplans gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Här ser Ni hur terminens lektioner ser ut

Nicole har en mycket hög frånvaro vilket medför att hon har många moment att ta igen. När hon väl deltar har hon visat att hon behärskar komplexa rörelser och tekniska färdigheter i en tillräcklig grad för att nå betyg. Dock i den praktiska delen saknar hon deltagande och bedömning av en gruppkonstellation skapad dans med tillhörande musikanalys samt rörelseanalys. Denna kan hon dock göra på egen hand, filma och visa mig

Vad gäller den teoretiska delen så har Nicole en del att ta igen, nämligen följande: 

Projekt 1 - ett prov

Projekt 2 - ett prov

Projekt 3 - ett prov

Egen HLR 

För att detta ska vara möjligt att uppnå under detta läsår måste hon komma och göra en plan med mig. Det bästa vore om hon läste kursen på nytt i en annan klass nästa läsår.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback