Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Foto BILD

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Tillsammans i en mindre grupp ska du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta i fotolabb och digitalt. Du kommer analysera både egna foton och gå på Fotografiska

Foto

Tillsammans i en mindre grupp ska du fotografera. Du kommer att lära dig att tänka i bild och fotografera med olika bildutsnitt och ur olika perspektiv. Du kommer att arbeta i fotolabb och digitalt. Du kommer analysera både egna foton och gå på Fotografiska.

 

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

•kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

•skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

•undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

•analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Det ska vi göra genom att:

·         Bildframställning

·          Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

·          Presentationer av eget bildskapande.

·          Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

·         Redskap för bildframställning

·          Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

·          Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

·         Bildanalys

·          Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

·          Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

·          Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

·          Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Hur:

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

·         Analysera samtida och historiska bilder

·         Fotografera

·         Kamratbedömning

·         Framkalla film i mörkrum

·         Gå på Fotografiska och på andra fotoutställningar

 

 

När:

HT 2020

 

 

Material:

Uppgift Bildanalys

 

Ipad

Kopiering i mörkrum

 

 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom:

Skriva en fotoanalys, lämna in ett grupparbete och göra en kamratbedömning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback