Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

8

Energi

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Detta arbetsområde gäller energiformer, energiomvandlingar samt energikällor.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • hur väl du kan söka information med ett källkritiskt perspektiv och använder information för att skapa texter utifrån syfte och målgrupp. 
 • hur väl du resonerar kring hur människor och teknik påverkar miljön samt visar på några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling
 • hur väl du visar på kunskaper om energi och energikällor där du använder dig av fysikens begrepp och teorier
 • hur väl du genomför ett teknikutvecklingsprojekt där du prövar dina idéer till lösningar.

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om arbete, effekt, energi, energiomvandlingar samt energikällor med tillhörande instuderingsuppgifter
 • öva på att söka information och framställa texter
 • öva på att argumentera för en viss fråga
 • genomföra ett vindkraftsbygge

Material vi kommer att använda

 

Bedömningsuppgifter

 

 • Gruppdiskussion, 10 min faktainsamling (var, hur mycket, funktion m.m.), 20 min leta, skumma och spara sidor om för och nackdelar, olyckor, konflikter, nyheter, framtid m.m. Diskussion i grupp med frågeställningar och problematisering.

 

 • Ni ska söka information om och presentera ett enskilt arbete inom ett energiområde
 • Ni skall göra en kritisk källgranskning 
 • Ni ska dessutom kunna argumentera för varför just er energikälla är den bästa
 • Ni ska genomföra ett vindkraftsbygge

 

 

Centrala begrepp inom Energi

 1. Vad är växthuseffekt?
 2. Fotosyntesen
 3. Konsekvenser av växthuseffekten
 4. Energitermer (Energiprincipen)
 5. Skillnaden mellan fossil och förnyelsebar energi
 6. Solenergi
 7. Grön el
 8. Vindkraft
 9. Vattenkraft
 10. Olja, kol, naturgas, kärnkraft, statistik
 11. Energi i hemmet
 12. Energispartips
 13. Klimat och mat
 14. Transporter
 15. Uppvärmning
 16. Klimat och miljöhändelser
 17. Olyckor inom energisektorn
 18. Hållbart samhälle
 19. Arbete
 20. Kraft
 21. Effekt
 22. Värme

 

32 minuter film om energi och energiformer

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4953

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att bygga ett vindkraftverk
För och nackdelar med olika energiformer
Att resonera och skriva resonerande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback