Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Orientering åk 4 HT 2018

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet "oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller kikare enligt väderstrecken. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i att visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Mål

Arbetets innehåll

-Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, allemansrätt, skala, passa kartan

-Praktiska orienteringsövningar som ex. kartpromenader med fokus på kartpassning, skolgårdsorientering

-Orienteringsbanor i närmiljön. Orienteringen genomförs i par. 

Arbetssätt och redovisningsform

Under detta arbetsområde så kommer ni att arbeta med att orientering och allemansrätten. Arbetsområdet inleds med teoretiska genomgångar där eleverna ges baskunskaper samt får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring arbetsområdet.

Efter teori genomgången så genomför vi en kartpromenad där ni får träna på att passa kartan samt att lära er de olika symbolerna på kartan. Efter kartpromenaden så får ni prova på att orientera i skolans närmiljö och försöka hitta utplacerade kontroller. Denna orientering genomförs i par. 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

  • förmåga att orientera i närliggande natur- och utemiljö

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback