Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Deutsch 9: der Sprung 4

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Herzlich willkommen! Under den här terminen kommer du att befästa språket genom att skriva och bearbeta längre texter, arbeta med textförståelse och dialoger, samt att se på några korta filmer/TV-serier. Du kommer att repetera kunskaper från föregående terminer.

Innehåll:

 

 • ordkunskap: flygplats, resor, yrken, utbildning
 • uttrycka åsikter och känslor
 • realia: Berlin
 • Grammatik: prepositioner, satsdelar, verb, repetition

 

Förmågor du utvecklar:

 

 • textförståelse
 • hörförståelse
 • dialoger i olika vardagliga sammanhang
 • skriva och bearbeta en egen text

 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):

 

Vi kommer att arbeta med olika slags texter i textboken samt övningsboken "Der Sprung 4".  Vi läser och lyssnar, arbetar med dialoger, skriver individuellt över en längre tid.

 

Vi ser på och diskuterar några korta filmer från UR samt serien Türkisch für Anfänger. Här kommer även ordkunskapen in.

 

Bedömningens inriktning:

 

Bedömningens fokus ligger på hur väl du förstår innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Fokus kommer också att ligga på hur du formulerar dig med fraser och meningar. Vi kommer att ha 2 prov denna termin. Dessa består av delarna: höra, läsa, tala och skriva. Ni har dessutom en större skriftlig inlämningsuppgift som handlar om prao-veckan. Denna redovisas även muntligt. 

 

Centralt innehåll:

 • Syfte
 • M2 Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2 Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Centralt innehåll
 • M2  4-9 Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9 Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9 Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9 Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9 Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9 Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav moderna språk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter