Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Musik och rörelse

Centrala Förskolan Myrstacken, Rättvik · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Barnen för prova på instrument, lär sig nya sånger och rör på kroppen tillsammans i mindre grupp. Stor vikt ligger kring lyhördhet. Att lyssna, följa instruktioner, dela fokus, samarbeta och ha roligt tillsammans. Väcka nyfikenhet och lust kring uttrycksformen musik.

Nuläget (Var är vi?)

Barngruppen består av 16 barn i åldrarna 2 - 4 år. De flesta av barnen har visat intresse för sång, musik, instrument och rörelse. Vi har samlingar med sång men inte med fokus på att själva spela. 

Mål: (Vart ska vi?)

  • Att väcka nyfikenhet för musik som uttrycksform, glädje i att spela, sjunga och röra sig.
  • Kunna lyssna till instruktioner. Lyssna till varandra och sig själv när vi spelar. 
  • Ansvar för material och instrument. Använda sin röst och sin kropp på ett nytt sätt. 
  • Ta del av traditionella sånger på olika språk och från olika kulturer.

Genomförande: (Hur gör vi?)

En gång i veckan erbjuds barnen att delta i musik och rörelsesamling i en mindre grupp där vi spelar med olika instrument ( ägg-maracas, bjälror, trummor, boomwhackers) De äldre kommer vid senare tillfälle också på prova bygelgitarr. 

Vem ska genomföra aktiviteterna?

Frida Hag

Dokumentation

Aktiviteterna dokumenteras med foto, film, ljudupptagning och reflektioner. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig för barn och vårdnadshavare i UNIKUM.

Utvärdering (Hur blev det?)

Utvärdering/reflektion efter varje enskilt tillfälle samt vid terminens slut sammanställs alla reflektioner för att jämföras med de mål som framgått i planeringen.

Utveckling (Hur går vi vidare?)

Kontinuerligt lyssnas barnens input in för att föra arbetet framåt. Var det svårt/lätt? roligt/tråkigt? vad har vi lärt oss?

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback