Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa åk 1

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med;

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser,
  lekar och danser.
- En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.
- Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.


Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du tar dig fram i idrottshallen och utomhus, hur du följer regler och hur du samarbetar med dina klasskamrater.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback