Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Kapitel 2 "Funktioner, grafer och algebra"

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Matematik för grundskolan innehåller följande mål: Tal uppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring och formulera och lösa problem.

 

Funktioner, grafer och algebra

MÅL:

-Beskriva begreppen funktion och linjära funktion.

- Tolka linjära funktion med ord, grafer och formler.

- Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionalitet, geometriska mönster och talföljder.

-Använda räta linjens ekvation

Begrepp:

Funktion

Variabel

Graf

tabell

Linjära funktion

Proportionell

Formell

Räta linjens ekvation

Parallell

Koordinatssystem

Planering:

Vecka 40 Funktioner och grafer + linjära funktioner

Vecka 41 Proportionalitet + rita grafer

Vecka 42 Räta linjens ekvationer + sammanfattning

Vecka 43 Repetitioner + Prov

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback