Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik i åk 3, läsåret 2018-2019

Lerbäckskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Här kan du läsa om vad vi ska arbeta med inom ämnet matematik i åk 3.

Vad?

Vi fördjupar oss inom områden som bråk, geometri, uträkning med uppställning och textuppgifter. Vi tränar mer på multiplikation och division. Vi repeterar såklart även grunderna i matematiken, med taluppfattning, positionssystemet, likhetstecknets betydelse, att välja rätt räknesätt och strategi för våra uträkningar samt matematiska begrepp. Vi arbetar regelbundet med problemlösning.

Hur?

Vi försöker göra matematikundervisningen så kooperativ som möjligt. Ibland arbetar vi i par eller i grupp, ibland arbetar vi en och en men med hjälp och stöd av varandra. Vi kommer att ha genomgångar, arbeta laborativt, spela mattespel, leka lekar och räkna både på arbetsblad och på iPad. Vi kommer att vara både inne och ute. Du ska muntligt och skriftligt kunna förklara hur du har kommit fram till dina matematiska lösningar.

Varför?

Syftet och målen för undervisningen under HT-18 är att behärska:

likhetstecknets betydelse - räkna med öppna utsagor

hela den analoga klockan och tidsskillnad

tabeller och diagram

positionerna upp till 1000

bråk

geometri - omkrets, area samt tredimensionella objekt

addition och subtraktion med tiotalsövergångar inom talområdet 0 till 100

uppställning med addition och subtraktion inom talområdet 0 till 100 - med växling

multiplikationstabellerna 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 10

 

Syftet och målen för undervisningen under VT-19 är att behärska:

multiplikationstabellerna - alla

division

positionerna upp till 10000

avrunda till närmaste heltal

skriftliga räknemetoder inom talområdet 0 till 200

problemlösningsmodeller

mäta, jämföra och uppskatta längd, volym, massa och tid - även digital tid

sannolikhetslära

digital kompetens och programmering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback