Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

De fyra räknesätten!

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 19 december 2022

Att ha väl fungerande metoder vid färdighetsträning i matematiken gör att allt blir så mycket enklare framöver!

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå...

 •  vilka metoder som passar bäst när man räknar de fyra räknesätten
 • hur man väljer räknesätt utifrån texttal.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Delta aktivt i genomgångar.
 • Räkna i grundboken.
 • EPA-uppgifter .
 • exit ticket med klassanalys.
 • Samtala om relevanta begrepp.
 • Använda Magma.
 • Diagnosiskt test med självskattning.

 

Hur bedömning din förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • göra olika skriftliga individuella uppgifter kopplat till målen.
 • Delta aktivt i de gemensamma aktiviteterna.
 • Arbeta enskilt i boken.
 • exit Tickets.
 • göra diagnosiska test.
 • visa förståelse vid genomgångar.

Läroplanskopplingar

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.

Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter