Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

BÅ ENG 9 HT 2018 The Shoe

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Who is the owner of the shoe? How did it get there? What happened just before it ended up on the road? Use your imagination to create an interesting and exciting story!

The shoe

Syfte

Att träna på att fantisera genom att konstruera en trovärdig historia i både (sam)tal och text..

 • Metod

Look at the picture and discuss these questions in pairs:

 •   Who is the owner of the shoe?
 •   How did it get there?
 •   What happened just before it ended up on the road?
 •   How long has it been there?
 •   Is anyone missing it?
 •   What could be the reason it ended up there?
 •   What is the worst thing that may have happened?
 •   What is the best thing that may have happened?
 

Write a short novel. The action will take part in three snapshots with given times and places:

 •   Part 1: In the morning, in a car
 •   Part 2: After lunch, by the ocean
 •   Part 3: In the evening, in the forest

The short story should either start or end with…There is a shoe on the road.

Texts/films about shoes to use:

HC Andersen – The Red Shoes
Shoe – Award winning short film
The Other Pair

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Övergripande veckoplanering:

v. 34, tor: Uppstart, diskussion

v.35: tis: börja skriva på berättelsen

         tor: Skriv din berättelse

v. 36, tis: skriv klart första utkastet

          tor:  kamratbedömning av första utkastet+ bearbetning

v. 37, tis: skrivfärdigt

           tor: Läs upp era berättelser i smågrupper samt lämna in till mig

      

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
BÅ ENG 9 Ht 2018 Skriftlig förmåga
Uppgifter
Uppgift 1
The Shoe