Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Idrottsförskolan HAIS, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Utveckla barnens förståelse för matematiska begrepp såsom längre, kortare, stor, liten, dubbelt så långt, lika lång, fler, färre m.m.

Vi kommer att börja med att använda oss av uppdragskort när vi är ute i skogen. Uppdragen handlar om att barnen ska leta material i skogen. t.ex. hitta en pinne som är lika lång som din tumme. Hitta dubbelt så många kottar som bilden visar etc.

 

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mikaela och Mia

Vem ansvarar för dokumentationen?

Mikaela och Mia

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback