Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Trygghet,Gungan HT-18

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Trygga föräldrar ger trygga barn

 

Aktivitet:

Inskolning: då grundlägger vi dagsrutinerna

Föräldrar: få dem att känna en trygghet i våran verksamhet

Dagsrutiner: lämning/hämtning, mat, vila, hygien. Vi vill att barnen ska känna trygghet  vid alla rutiner

 

När? Var? Hur? Varför?

Morgon: vid lämning är det en personal som möter upp i hallen, tar avsked vid fönstret.

Måltider och vila: alla barn har bestämda platser med namn och bild på barnet

Hygien: tvätt av händer före och efter måltid. Personal kollar om det behöver bytas blöja.

Vid hämtning så delger personalen för vårdnadshavare hur barnet haft det under dagen

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,

visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback