Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska åk 2 18/19

Friskolan Metis, Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

"Hello, what's your name?", "What's the weather like today?", "What do you like?" och många fler användbara fraser kommer du att få möjlighet att lära dig under året genom sång, lek, sagor, spel mm.

Syftet med engelska i åk 2 är att lära känna ett nytt språk. Undervisningen ska skapa nyfikenhet och lust att lära och erbjuda tillfällen där engelska används. Under detta år ligger fokus på att utöka ordförrådet och därmed förståelsen för engelskt tal samt att träna sig i att använda nya ord och fraser.

Undervisning

Vi kommer arbeta mycket med att lyssna på och tala engelska. I många spel och uppgifter tränar vi också på att läsa ord och uttryck på engelska. 

Vi arbetar med områden som är välbekanta för eleverna. I undervisningen använder vi sagor, sånger, spel, film mm för att utöka ordförrådet och förståelsen för engelskt tal.

Vi har morgonsamling på engelska vid flera tillfällen i veckan, sk "English morning", för att träna på olika tidsuttryck.

  • Du känner igen flera ord inom området; färger, djur, familjen, alfabetet, tal 1-20, kroppen, kläder, väder, mat, hemmet och tid.
  • Du deltar aktivt vid morgonsamlingar när vi har "English morning" med dagar, månader och årstider och väder.
  • Du behärskar att göra en enkel presentation av dig själv t.ex "My name is" ...."I am 7 years old."
  • Du prövar att tala engelska tillsammans med klasskamraterna.

 

Under läsåret bedöms hur du utvecklar din förmåga att:

- känna igen flera ord inom områdena; färger, djur, familjen, alfabetet, tal 1-20, kroppen, kläder, väder, mat, hemmet och tid.

- använda de ord och meningar vi arbetat med och kunna uttrycka enkla fraser som t ex "My name is..."

- delta aktivt vid morgonsamlingar, English morning, med dagar, månader, årstider och väder.

- förstå tydligt talad engelska.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback