Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri - Åk 7 ht18

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Geometri Längd, area och volym - de tre dimensionerna.

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 • Kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
 • Kan beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
 • Har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.
 • Kan välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Använda och beskriva begreppen som tillhör området Se sid 54 i läroboken.
 • Enheter för alla tre dimensionerna.
 • Egenskaper för kropparna prisma, rätblock, kub och pyramid.
 • Namnge olika typer av månghörningar.
 • Göra beräkningar med triangelns vinkelsumma.
 • Beräkna omkrets och area på fyrhörningar och trianglar.
 • Rita och beräkna volymen och begränsningsytan av ett rätblock.

Dessutom får du möjlighet att lära dig mer om:

 • De platonska kropparna.
 • Volymen av en prisma och en parallellepiped.
 • Begränsningsytan av prismor.

  Veckoplanering

v.41 Arbeta med film eller plansch om geometriska begrepp. 

v.42 Olika dimensioner, kroppar, Månghörningar. s.56-69 samt 94-95. Läxa repetition 1 s. 274 till måndagen

v. 43 Vinklar, Triangelns vinkelsumma, olika trianglar. s.60-62 samt 94-96 Läxa repetition 2 s. 275 till måndagen

v.45 Olika typer av fyrhörningar, omkrets, area. s. 63-65 samt 94-97. Läxa repetition 3 s. 276 till måndagen

v.46 Rektangelns area, parallellogrammens area, triangelns area, Sammansatta figurer s. 66-71 samt 94-97. Läxa repetition 4 s. 277 till måndagen.

v.47  Volym, rätblockets volym, begränsningsyta s. 72-75 samt 98-100. Läxa repetition 5 s. 278 till måndagen

v.48 Repetition, E-prov. Röda och svarta sidor. Läxa diagnosen s.78-79 till måndagen. 

v.49 A/C-prov, träna på svårare problemlösning. Läxa träna på egen hand inför A/C-provet.

 

Läxorna görs alltså till måndagen varje vecka. Den görs i ett läxhäfte som lämnas in till mig. Det går utmärkt att gå på mattestödstiden på tisdagar och jobba med läxan.


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter
Läxa 1
Läxa 2
Läxa 3
Läxa 4
Läxa 5
Läxa diagnos

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback