Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sagor i årskurs 7 ht 2018

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Vi läser och skriver sagor för att utveckla vårt eget skrivande och lära oss om sagans typiska drag. Vi går också igenom myter, fabler och sägner.

Förankring i läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt kursplanens syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Genomgång av olika typer av sagor och sägner samt deras typiska drag.

 • Individuella och gruppuppgifter om sagor, sägner och myter mm.

 • Huvuduppgift är att skriva en egen saga utefter typiska drag.

 • Respons

Konkretisering av mål

 • Känna till och kunna använda sagans olika särskilda drag. Skillnader mellan sagor, myter, fabler mm.
 • Använda och utveckla det egna skriftspråket enligt regler och normer. 
 • Ge och ta emot respons för att utveckla skrivandet.
 • Se också matris nedan.

Dokumentation

 • Elevernas deltagande i samtal och diskussioner.
 • Sagouppgifter.
 • Skriftlig respons

Bedömning

 • Sagouppgifter, framförallt den egenskrivna sagan.

 • Respons på egen och andras sagor.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Sagor årskurs 7 Ht18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback