Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Olika musikstilar

Fredriksbergsskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Ni ska söka på nätet om olika musikstilar och redovisa i pappersform om den musikstil ni har valt. Detta ska vara klart till vecka 42.

Ni ska kunna söka på internet, kunna läsa text, hitta det som är viktigast  och omforma till egna ord och meningar, samt redovisa i pappers form.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback