Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DAODAT0

Support

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Supportkursens planering


Läroplanskopplingar

Grundläggande felsökningsmetodik.

Systemintegration.

Teknisk dokumentation av datorsystem.

Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.

Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.

Pedagogisk handledning av it-system: både det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.

Licenstyper och licenshantering.

Utvärdering och val av it-produkter på marknaden i dagsläget.

Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.

Eleven beskriver utförligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.

Eleven beskriver översiktligt hur kundmottagning kan bedrivas och hur ärendehanteringssystem är uppbyggda och fungerar.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag felsökning samt åtgärdar avancerade fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven efter samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag felsökning samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Dessutom planerar och utför eleven i samråd med handledare och med viss säkerhet pedagogisk handledning och support till kund. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Supportkunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback