Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska - Skrivning

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Eleverna skriver olika slags texter som handlar om sig själv.

Bedömning:

Texterna lämnas in och bedöms kontinuerligt. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

·        My name -                       Veckorna 35-36.

·        This is how I look.           Veckorna 37-38.

·        My room                          Veckorna 39-40

·        My family                        Veckorna 41-42

·        My house                         Veckorna 45-46

·        Me as a baby                    Veckorna 47-48

·        My friends                        Veckorna 49-50

·        My clothes                        Veckorna 3-4

·        My favourite food             Veckorna 5-6

·        My school                         Veckorna 7 och 9

·        My hobby                          Veckorna 10-11

·        Favourite program             Veckorna 12-13

·        My idol                               Veckorna 14-15

·        Travelling                           Veckorna 18-19

·        If I won a million               Veckorna 20-21

 

 

   Begreppslista:

  • am, is, are
  • Have, has
  • I, me and my
  • Prepostioner

 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Engelska år 4-6, (ny)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback