Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

TÅG

Mellby förskola, Partille · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

På Vinbärsgården vill vi skapa en demokratisk mötesplats där vi värnar om varandra och ser varandra som en tillgång. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och få inflytande över sin vardag på förskolan.

A: Vad vill att barngruppen skall lära sig, förmå och förstå? Syfte:

Varför finns det tåg? Vad har de för del av samhället? Olika sorters tåg?

Bygg och konstruktion: Hur får man en hållbar tågbana? Kan vi bygga egna tåg som fraktar olika varor?

Matematik: storleksordning, långa, korta, antal, snabbt, långsamt, färg, form

Samarbetsförmåga där vi värnar och tar hand om varandra. Allas röster i projektet är viktiga.

 

B: Mål från Lpfö 98

 

 

 

 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 

 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

 

 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

 

C: Barnens intressen, initiativ och behov.

Vi såg ett stort intresse för tågbanan inne och utomhus för olika fordon. Vi lyssnade varje dag på tågen som susade förbi. Vi märkte att de fascinerades över stora saker som rör sig. Därför har vi valt att presentera tåg som ett tema för att vi både hör dem varje dag vi har också nära att gå och titta närmare på dem.

 

D: Ha fått en större förståelse varför tåg finns och vad de används till. Vi vill också att barnen skall fördjupa sig i bygg- och konstruktion samt i sitt matematiska tänkande. Större förståelse för infrastruktur.

E: Vi vill att barnen skall ha fått större förmåga i att samarbeta kring olika bygg- och konstruktioner, de ska tillsammans driva projektet framåt.

Större inblick i matematiska begrepp.

F: Förskollärarens förhållningssätt: Vi kommer använda oss av olika förhållningssätt i olika aktiviteter. Konversation, instruktion, undersökning kommer vi att varva med medans vi ser debatt som något som vi.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback